Typhoon Maring

CUSTOMER ADVISORY
BAGYONG MARING
October 12, 2021
Sa Mga Minamahal Naming Customers,
Sa kasalukuyang pananalasa ang Bagyong Maring sa ating lugar, pinapayuhan ang lahat na mag-imbak ng malinis na tubig na sapat para sa buong pamilya.
Ang bagyo ay maaaring magdulot ng power fluctuations at emergency equipment breakdown sa ating mga pump stations.
Mangyaring i-report kaagad sa aming tanggapan o i-dulog sa aming Facebook page kung kayo ay makararanas ng biglaang paghina o kawalan ng tubig sa inyong lugar.
Maraming salamat po.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *